خريد اشتراک VIP دانلود محصولات ویدیویی


ح
ر
ط
ن
هـ
ی
م

شما ميتوانيد با خريد هر يک از پکيج های اشتراک خرید اشتراک میهن طرح ويديو فريم، به ميزان نياز دانلود کنيد.

۱ ماهه

29000 تومان
 • دسترسی به کل فایل ها
 • دانلود روزانه: 10 فایل (محصولات فارسی)
 • دانلود نامحدود (محصولات انگلیسی)
 • اشتراک يک ماهه (30 روزه)
 • دانلود با سرعت بالا از سرور های ميهن طرح
خريد اشتراک

3 ماهه

49000 تومان
 • دسترسی به کل فایل ها
 • دانلود روزانه: 10 فایل (محصولات فارسی)
 • دانلود نامحدود (محصولات انگلیسی)
 • اشتراک سه ماهه (90 روزه)
 • دانلود با سرعت بالا از سرور های ميهن طرح
خريد اشتراک

6 ماهه

65000 تومان
 • دسترسی به کل فایل ها
 • دانلود روزانه: 10 فایل (محصولات فارسی)
 • دانلود نامحدود (محصولات انگلیسی)
 • اشتراک شش ماهه (180 روزه)
 • دانلود با سرعت بالا از سرور های ميهن طرح
خريد اشتراک

 

 

۱ ماهه

39000 تومان
 • دسترسی به کل فایل ها
 • دانلود روزانه: 20 فایل (محصولات فارسی)
 • دانلود نامحدود (محصولات انگلیسی)
 • اشتراک يک ماهه (30 روزه)
 • دانلود با سرعت بالا از سرور های ميهن طرح
خريد اشتراک

3 ماهه

99000 تومان
 • دسترسی به کل فایل ها
 • دانلود روزانه: 20 فایل (محصولات فارسی)
 • دانلود نامحدود (محصولات انگلیسی)
 • اشتراک سه ماهه (90 روزه)
 • دانلود با سرعت بالا از سرور های ميهن طرح
خريد اشتراک

6 ماهه

129000 تومان
 • دسترسی به کل فایل ها
 • دانلود روزانه: 20 فایل (محصولات فارسی)
 • دانلود نامحدود (محصولات انگلیسی)
 • اشتراک شش ماهه (180 روزه)
 • دانلود با سرعت بالا از سرور های ميهن طرح
خريد اشتراک
لطفا به اين نکات توجه فرماييد:

:: در صورت عدم دانلود سهمیه روزانه، سهمیه فوق باطل گشته و به روزهای آتی اضافه نمی گردد.

:: هر شب ساعت 24 ،‌ روز جدید شما آغاز و میتوانید دانلود نمایید.

:: محصولات ویژه امکان خرید اشتراکی وجود ندارد و باید به صورت تکی خریداری شود.

:: تعداد کل فایل های سایت، تا اين لحظه 1569 فایل می باشد.


10 تا 35 درصد تخفیف شگفت انگیز اشتراک های 1 الی 6 ماهه فقط تا 29 اسفند

کلیک کنید